மார்கழி இணை

New மார்கழி இணை


5 ஆடைகள் - ரூ. 1099/- மட்டும்


பொருள் அடக்கம்:

மொத்தம்: 5 எண்ணங்கள்.

  1. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக,
  2. அன்பிற்கும் உண்டோ,
  3. முயற்சி செய்,
  4. செயல் ஒன்றே,
  5. சிறப்பான தமிழ்.


ஆடையின் தரம்:


துணி: 100% பருத்தி

அளவு: அரைக்கை

அளவுகள்: 36 முதல் 44 வரை


விநியோகம்:


48 மணிநேரத்தில் அனுப்பும் வசதி.

சலுகை 100  முதல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே.

குறைகள் இருப்பின் ஆடை கேள்வி இன்றி மாற்றி தரப்படும்.


Write a review

Please login or register to review
18 Product(s) Sold
  • ரூ. 2,495
  • Ex Tax: ரூ. 2,376

Available Options