மொத்த விற்பனை (64)

மளிகைப் பொருட்கள் (1)

பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் (24)

சிறுதானியம் பருப்பு வகைகள் (40)

குளிர்கால ஆடைகள் (8)

50% தள்ளுபடி (74)

FREE SHIPPING

Fast and reliable delivery

50 DAYS RETURN

Consumer protection program

24/7 SUPPORT

If you have any questions

BEST QUALITY

Many years on the market

OUR PRODUCTS

இனி விதைகளே பேராயுதம்

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்

தமிழ்ப்புலி

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்    

தமிழ் தன்மானம் | THAMIZH THANMANAM

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY – HIGH-QUALITY FABRIC COLOUR: MAROON – BIO WASHING GSM: 180 GM PRINT: LATEST TECHNOLOGY DIGITAL  PRINT  – (DTG)

மனுநீதி | MANU NEETHI

299.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்    

உடுக்கை ( மரம் )

2,600.00
மரத்தால் செய்யபட்ட உடுக்கை பயன்படுத்தும் பொருட்கள்:- தோல், பலாமரம் தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையா இசைக்கருவிகளில் உடுக்கை ஒன்றாகும்
Add to cart

உடுக்கை (பித்தளை)

3,200.00
பித்தளை உலோகத்தால் செய்யபட்ட உடுக்கை. தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையா இசைக்கருவிகளில் உடுக்கை ஒன்றாகும்.
Add to cart

கொம்பு

6,800.00
(பித்தளை உலோகத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது) வெல் படைத் தறுகண் வெஞ்சொல் வேட்டுவர் கூட்டம் தோறும் கொல் எறி குத்து என்று ஆர்த்துக் குழுமிய ஓசை அன்றிச் சில்லரித் துடியும் கொம்பும் சிறு கண் ஆகுளியும் கூடி கல் எனும் ஒலியின் மேலும் கறங்கிசை அருவி எங்கும் 12.0654 - திருமுறை
Add to cart

தமருகம்

1,800.00
ஆமேவப் பூண்டருள் ஆதி வயிரவன் ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டுஅங்கு ஆமே தமருக பாசமும் கையது வாமே சிரத்தொடு வாளது கையே 10.1293 - திருமுறை
Add to cart
SPECIAL OFFERS

இனி விதைகளே பேராயுதம்

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்

தமிழ்ப்புலி

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்    

தமிழ் தன்மானம் | THAMIZH THANMANAM

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY – HIGH-QUALITY FABRIC COLOUR: MAROON – BIO WASHING GSM: 180 GM PRINT: LATEST TECHNOLOGY DIGITAL  PRINT  – (DTG)

மனுநீதி | MANU NEETHI

299.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்    

உடுக்கை ( மரம் )

2,600.00
மரத்தால் செய்யபட்ட உடுக்கை பயன்படுத்தும் பொருட்கள்:- தோல், பலாமரம் தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையா இசைக்கருவிகளில் உடுக்கை ஒன்றாகும்
Add to cart

உடுக்கை (பித்தளை)

3,200.00
பித்தளை உலோகத்தால் செய்யபட்ட உடுக்கை. தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையா இசைக்கருவிகளில் உடுக்கை ஒன்றாகும்.
Add to cart

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DISPLAY SIZE

Capacitive touch screen / 6.2 inch LCD / 1280×720 resolution

CPU/GPU

NVIDIA customised Tegra processor

USB TERMINAL

USB Type-C terminal for charging or connecting to dock

INTERNAL BATTERY

Lithium-ion battery / battery capacity 4310mA

NINTENDO DOCK

Dock used for charging and connecting to TV

TV CONNECTION

HDMI Out Maximum resolution: 1920×1080, 60 fps

wood-portfolio-placeholder

Available now $299.99

இனி விதைகளே பேராயுதம்

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்

தமிழ்ப்புலி

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்    

தமிழ் தன்மானம் | THAMIZH THANMANAM

424.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY – HIGH-QUALITY FABRIC COLOUR: MAROON – BIO WASHING GSM: 180 GM PRINT: LATEST TECHNOLOGY DIGITAL  PRINT  – (DTG)

மனுநீதி | MANU NEETHI

299.00
FABRIC: 100 % COTTON SINGLE JERSEY / 180 GSM மார்பு அளவு சிறியது: 36 அங்குலம் மிதம்: 38 அங்குலம் பெரியது: 40 அங்குலம் மிகப்பெரியது: 42 அங்குலம் மிகவும் பெரியது: 44 அங்குலம்    

உடுக்கை ( மரம் )

2,600.00
மரத்தால் செய்யபட்ட உடுக்கை பயன்படுத்தும் பொருட்கள்:- தோல், பலாமரம் தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையா இசைக்கருவிகளில் உடுக்கை ஒன்றாகும்
Add to cart

உடுக்கை (பித்தளை)

3,200.00
பித்தளை உலோகத்தால் செய்யபட்ட உடுக்கை. தமிழர்கள் வாழ்வில் இன்றியமையா இசைக்கருவிகளில் உடுக்கை ஒன்றாகும்.
Add to cart

OUR LATEST ARTICLES

JOIN OUR NEWSLETTER NOW

DO YOU LIKE THE THEME?
SHARE WITH YOUR FRIENDS!

[mc4wp_form id=”74″]

Will be used in accordance with our Privacy Policy