Showing the single result

திரவியப் பட்டை

40.00100.00
தடிப்பட்டை அல்லது திரவியப்பட்டை மிகவும் பழமையான மருத்துவப் பொருளில் ஒன்றாகும். இதய நோய் மற்றும் சிறுநீரக கற்களை கரைக்க பயன்படுகிறது.  முகப்பருக்களை குறைக்கவும் பயன்படுகிறது. சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகவும் செயல்படுகிறது.