Showing all 6 results

பழக் கத்தி

125.00
நீளம்: 19 அங்குலம்
Add to cart

சிறிய கத்தி

55.00
நீளம்: 10 அங்குலம்
Add to cart

புல் அரிவாள் – வகை 2

80.00
நீளம்: 11 அங்குலம்
Add to cart

புல் அரிவாள் – வகை 1

80.00
நீளம்: 11 அங்குலம்
Add to cart

பிச்சுவா கத்தி – சிறியது

85.00
நீளம்: 5.5 அங்குலம்
Add to cart

பிச்சுவா கத்தி – பெரியது

110.00
நீளம்: 9  அங்குலம்
Add to cart