Showing the single result

வெட்டிவேர் மேசை விரிப்பு

1,550.00
ஆறு விரிப்புகள் அடங்கிய தொகுப்பு 6 PCS PACK அளவு: 12x18 அங்குலம் வெட்டிவேரால் செய்யப்பட்ட இந்த மேசை விரிப்பு நறுமணம்மிக்கது, உலர்ந்த வெட்டிவேரின் நறுமணம்  நல்ல அமைதியான மன நிலையையும் உடலுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அளிக்கும் திறன் கொண்டது. முற்றிலும் இயற்கை தயாரிப்பு ஆகும்.
Add to cart