Showing 1–12 of 18 results

பூரிப் பலகை -1

150.00
நீளம்: 12 அங்குலம்
Add to cart

பூரிப் பலகை

225.00
நீளம்: 12 அங்குலம்
Add to cart

காய்கறி சீவும் கருவி

90.00
நீளம்: 12 அங்குலம்
Add to cart

தேங்காய் துருவி -1

100.00
நீளம்: 12 அங்குலம்
Add to cart

தேங்காய் துருவி

105.00
நீளம்: 14 அங்குலம்
Add to cart

தயிர் மத்து

105.00
நீளம்: 13 அங்குலம்
Add to cart

பருப்பு மத்து

105.00
நீளம்: 13 அங்குலம்
Add to cart

சப்பாத்தி குழவி -3

85.00
நீளம்: 12 அங்குலம்
Add to cart

சப்பாத்தி குழவி -2

65.00
நீளம்: 11 அங்குலம்
Add to cart

சப்பாத்தி குழவி -1

85.00
நீளம்: 14 அங்குலம்
Add to cart

இடி கல்

420.00
சுற்றளவு: 16 அங்குலம் , உயரம் 4 அங்குலம் எடை: 3.500 கிலோ சமையலறையில் பயன்படுத்தும், 'இடி கல்' எனப்படும் சிறிய வகை உரல் உங்கள்  உணவை மேலும் சுவையூட்டி ஆரோக்கியம் அளிக்கும்.
Add to cart

பழக் கத்தி

125.00
நீளம்: 19 அங்குலம்
Add to cart