Showing all 3 results

RED WINE வழலைக்கட்டி

120.00
முகம் மற்றும் கண்களில் ஏற்படும் சுருக்கங்களையும் இறந்த செல்களையும் நீக்கி பளபளப்பை தரக்கூடியது. உட்பொருட்கள் : Red wine ,தேங்காய் எண்ணைய் , மூலிகை சாறு , விட்டமின் -E எண்ணைய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள். தயாரித்து 40 நாட்கள் கழித்த பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
Add to cart

மஞ்சள் வேம்பு வழலைக்கட்டி

72.00
முகம் மற்றும் கண்களில் ஏற்படும் சுருக்கங்களையும் இறந்த செல்களையும் நீக்கி பளபளப்பை தரக்கூடியது. உட்பொருட்கள் : வேம்பு பொடி , மஞ்சள் பொடி , துளசி பொடி ,தேங்காய் எண்ணைய் , மூலிகை சாறு , விட்டமின் -E எண்ணைய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள். தயாரித்து 40 நாட்கள் கழித்த பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
Add to cart

காப்பி வழலைக்கட்டி

88.00
முகம் மற்றும் கண்களில் ஏற்படும் சுருக்கங்களையும் இறந்த செல்களையும் நீக்கி பளபளப்பை தரக்கூடியது. உட்பொருட்கள் : காப்பி பொடி , சீயா வெண்ணை , கோகோ வெண்ணை ,தேங்காய் எண்ணைய் , மூலிகை சாறு , விட்டமின் -E எண்ணைய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள். தயாரித்து 40 நாட்கள் கழித்த பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
Add to cart