Showing the single result

உறுமி ( 7 அங்குலம் )

8,700.00
பயன்படுத்தும் பொருட்கள்:- தோல், பலாமரம் உறுமி மேளம் ஒரு தாள தோல் இசைக்கருவியாகும். இது தமிழர் நாட்டுப்புற இசையிலும், தமிழிசையிலும் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது ஆட்டின் தோலினால் செய்யப்படுகிறது. இந்த மேளத்தின் முகத்தை குச்சியால் உரசி உராய்ந்து ஒரு விலங்கு உறுமுவது போல இசையெழுப்புவர்.
Add to cart