Showing all 3 results

பீட்ரூட் வழலைக்கட்டி

87.00
முகம் மற்றும் கண்களில் ஏற்படும் சுருக்கங்களையும் இறந்த செல்களையும் நீக்கி பளபளப்பை தரக்கூடியது. உட்பொருட்கள் : பீட்ரூட் சாறு , கிளசிரின், தேங்காய் எண்ணைய் , மூலிகை சாறு , விட்டமின் -E எண்ணைய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள். தயாரித்து 40 நாட்கள் கழித்த பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
Add to cart

கேரட் ஆரஞ்சு வழலைக்கட்டி

87.00
முகம் மற்றும் கண்களில் ஏற்படும் சுருக்கங்களையும் இறந்த செல்களையும் நீக்கி பளபளப்பை தரக்கூடியது. உட்பொருட்கள் : கேரட் சாறு , கிளசிரின், தேங்காய் எண்ணைய் , மூலிகை சாறு , விட்டமின் -E எண்ணைய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள். தயாரித்து 40 நாட்கள் கழித்த பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
Add to cart

செம்பருத்தி வழலைக்கட்டி

120.00
முகம் மற்றும் கண்களில் ஏற்படும் சுருக்கங்களையும் இறந்த செல்களையும் நீக்கி பளபளப்பை தரக்கூடியது. உட்பொருட்கள் : செம்பருத்தி பூ பொடி , சீயா வெண்ணை , ஆட்டு பால் , புதினா , துளசி,தேங்காய் எண்ணைய் , மூலிகை சாறு , விட்டமின் -E எண்ணைய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள். தயாரித்து 40 நாட்கள் கழித்த பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
Add to cart