ஆடைகளை உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவைகள் உங்கள் பார்வைக்கு கீழே கொடுத்துள்ளோம்…

  • ஆடைகளை அதிகபட்சம் நாற்பது டிகிரி வெப்ப அளவிற்கு மேல் அலசுதல் கூடாது.
  • சலவை செய்யும் ஆடைகளை நிழற்பகுதியிலே உலர்த்தினால் ஆடை நீண்ட காலம் பயன்பாட்டிற்கு வரும்.
  • ஆடை மீதுள்ள அச்சின் மீது நேரடியாக இசுதிரி செய்தல் கூடாது.
  • மிதமான முறைகளை பயன்படுத்தியே சலவை செய்ய வேண்டும்.